Reëls en Riglyne vir Ouers

CVO Magalies: Reëls en Riglyne vir Ouers

  1. U moet asseblief toesien dat leerlinge soggens betyds by die skool opdaag. Leerlinge wat laat kom, moet by die skoolhoof aanmeld en redes verstrek.
  2. U moet u kind tot gehoorsaamheid, dissipline en selfdissipline opvoed. Dit is nie die taak van die skool nie.

  3. U moet ook ‘n positiewe gesindheid by u kind, ten opsigte van skoolwerk, kweek.

  4. U is ook verantwoordelik om ‘n gees van lojaliteit ten opsigte van die skool, leerkragte en maats by u kind te kweek.

  5. Wanneer dit om sensitiewe sake gaan, moet ouers daarteen waak om onderwyseres en ander persone in gesagsposisie, in die teenwoordigheid van hul kinders, te bespreek.

  6. U moet die regte voorbeeld aan u kind stel wanneer dit kom by taalgebruik, maniere, taalsuiwerheid, optrede teenoor meerderes en sosiale gebruike.

  7. U moet asseblief toesien dat u kind in die oggende, skoon en netjies by die skool aankom. Dit stel die kind in die verleentheid as die kind vuil en verwaarloos lyk. Sorg asseblief dat knope en some vasgewerk is.

  8. Indien leerlinge toestemming kry om in privaat klere skool toe te kom, moet hulle kleredrag steeds ‘n beeld van sindelikheid vertoon. Geen slagspreuke van enige aard mag vertoon word nie.