Vakke by CVO Magalies

CVO Magalies bied die volgende hoofvakke aan:

 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Natuur- en Skeikunde
 • Biologie
 • Bedryfsekonomie
 • Rekeningkunde
 • Rekenaarstudie
 • Rekenaartik
 • Aardrykskunde
 • Geskiedenis en laaste maar die heel belangrikste
 • Bybelkunde

Daar is ook oulike buitemuurse bedrywighede. Lees meer