Oor Ons

Meer oor CVO Magalies

CVO Magalies

(voorheen CVO Pretoria Noord)

In die begin van die 90’er jare het dit al hoe duideliker geword dat Christen-Afrikaners ‘n nuwe heenkome vir hul kinders sal moet vind met betrekking tot suiwer Christelik georiënteerde en behoorlike skoolopleiding. Die behoefte het gegroei vir skole waar Christelike ouers hul kinders in hul eie moedertaal, naamlik Afrikaans, kon laat opvoed en leer, binne Christelike normes.

Om daardie rede is daar in Januarie 1995 een van talle Christelike Volkseie skole gestig. Een van daardie skole was CVO Magalies. Die skool is geleë op die hoek van Daan de Wet Nelrylaan en 7de laan, Hesteapark, Akasia, Pretoria.

CVO Magalies bied :
  • Gehalte onderwys
  • Individuele aandag
  • Veilige speelareas vanaf Graad RR
  • Goed georganiseerde atletiekdae
  • Skakels met naskoolsentrums en privaat bussie-diens

Die hoofdoel van die skool is die deeglike opvoeding van die kind wat die leerling na ‘n volwasse persoonlikheid sal lei. ‘n Karaktervolle mens wat God volgens Sy Woord dien.
‘n Pragtige, opgeleide volwasse mens wat geskik en bereid is om al die gawes wat hy of sy van Hom ontvang het, voluit uit te leef tot Sy eer. ‘n Student wat uitreik na die volwasse lewe om die talente en gawes wat die Here hom of haar geskenk het aan te wend om sy medemens te help en tot uitvoering op alle lewensterreine.

Ons gee om!

Die pragtige CVO Magalies bied baie aan, en u en u gesin kan deel in al die voordele. Kontak die skool om te hoor hoe keuring geskied of lees meer oor die Keuringsproses en vereistes.

Vinnige skakels:

Christelik-Volkseie Onderwys Inligting
Vereniging Ingelyf kragtens Art 21 van die Maatskappywet
Maatskappy Registrasienommer: 2000/016496/08
Nie Winsgewende Organisasie verwysing: 058-397-NPO