Bekendstelling en geskiedenis van ons skool.

CVO Magalies het in Januarie 1995 as privaatskool tot stand gekom aan die hange van die Magaliesberg in Akasia Pretoria.

Christelik-volkseie Onderwys - "CVO" - is onderwys wat:

  • op die Bybel (1953 Afrikaanse vertaling) gegrondves is;
  • op die Calvinisties Protestants Gereformeerde geloofsoortuiging, soos in die Drie Formuliere van Eenheid vervat, gebou is;
  • binne verbondsverband en binne volksverband aangebied word;
  • vir die jeug van die Boerevolk, en vir diegene wat by hierdie volk inlyfbaar is en hulle met sy strewe vereenselwig, bedoel is.

In die daaropvolgende jare vestig die skool ryk tradisies en neem leiding op akademiese-, sport- en kultuurgebiede. Die skool word 'n baken wat 'n aktiewe rol in die gemeenskap speel. Gemeet aan die uitsonderlike matriekuitslae, styg die skool tot 'n uitsonderlike opvoedkundige inrigting uit. Verskeie faktore speel 'n rol in hierdie suksesverhaal:

  • die uitnemende bestuurstyl van die bestuurskorps,
  • effektiewe finansiële bestuur,
  • die uitstekende kwaliteit van ons toegewyde personeelkorps, asook
  • die deursettingsvermoë van ons leerlinge.

Ons sien met verwagting uit na 'n toekoms gerugsteun deur die sukses van die verlede.


Hoofdoel

Die hoofdoel van ons skool is die opvoeding van die kind tot:

  • 'n volwasse persoonlikheid wat God volgens Sy Woord dien en geskik en bereid is om al die gawes wat hy/sy van Hom ontvang het, tot Sy eer, tot heil van sy medemens en tot die uitvoering van die Bybelse kultuuropdrag, op alle lewensterreine te gebruik.
  • 'n egte Boere-Afrikaner wat 'n liefde vir sy taal en eie volkskultuur het.